Tak jako neexistují stejné otisky prstů, tak bývá i naprostým originálem podpis každého člověka. Čím je osoba starší, tím více se tato signatura stává pevnější a méně napodobitelnější. Podpis je při úředních jednáních naprosto nezbytnou součástí. Platí to pochopitelně i u žádosti o hypotéku. A nejen v bankách, které jsou mnohdy velice opatrné a hned tak někomu své finance nezapůjčí.

podpisy

Aby se zabránilo jakékoliv možnosti pozdějšího podezření, že něco není v pořádku, existuje úředně ověřený podpis, u kterého mají obě strany naprostou jistotu, že je vše tak, jak má být.

A budete mít jistotu

Kde je možné získat úředně ověřený podpis? Není to vůbec složité. Stačí zajít na poštu nebo na městský úřad. Poštovní úřad, který ověřování poskytuje, poznáte snadno. Je označen logem Czech POINT. Běžně tuto službu poskytuje i notář nebo Hospodářská komora České republiky. K ověření pravosti se přistupuje dvěma možnými způsoby.

  1. Vlastnoruční podpis, který je proveden přímo před úředním orgánem.
  2. Uznání podpisu jako vlastního před úředním orgánem.

razítka

Příslušná listina je po ověření orazítkována platným úředním razítkem nebo ověřovací doložkou. Pak se ještě provede záznam do ověřovací knihy. Legalizace podpisu je právoplatná pouze u listin v českém nebo slovenském jazyce. Pokud se jedná o jazyk jiný, je zapotřebí úředně ověřený překlad. Jelikož je ověřování podpisů opravdu velice zodpovědnou činností, je zapotřebí, aby vše prováděla pouze taková osoba, která má k tomuto úkonu patřičné vzdělání nebo alespoň zkoušky. Tato podmínka je nutná při ověřování listin. Pokud jde o elektronický podpis, platí zde pravidla jiná.
 

Published by pcer.cz